MyBox Hakkında

My Box, öğrenme ve ezberleme sisteminde köklü bir değişiklik yapan eğitim aracıdır. Bilimsel ilke ve yöntemlerden ilham alınarak hazırlanan bu yöntem, klasik bilimsel öğrenme yöntemlerinin yanı sıra keyifli ve motive edicidir. Eğitim teknolojisi açısından My Box’ı incelediğimizde ise My Box’ın yaklaşık% 40’ının donanım, % 60’ının ise yazılım içerikli olduğu söylenebilir. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse; My Box, %40’ı kullanılan araçlardan ve %60’ı da kullanım yöntemlerinden oluşan bir bellek geliştirme ve öğrenme kümesidir. MyBox, Psikolog Hermann Ebbinghaus’a ait olan “Ebbinghaus Forgetting Curve”, yani Ebbinghaus’un geliştirdiği ‘Unutma Eğrisi Teorisi’ne dayanır. Unutma eğrisi bellekte tutmanın zamanla azalması varsayımıdır. Bu eğri bilginin tutulmasına yönelik girişim yoksa nasıl yok olacağını gösterir. My Box’ta tekrar yapma süreleri bu eğriden esinlenerek hazırlanmış ve belleğin çalışma sistemine uygun olarak unutmayı önlemeyi amaçlamıştır. Diğer yandan “Skinner Anında Ödüller” ile tekrarları motive eder, neşeli hale getirir ve sıkılmamamızı sağlar.

Ücretsiz Danışmanlık

formu doldurun sizi danışman için arayalım